Zoeken

Home  /  Wonen  /  Ruimtelijke structuur -en uitvoeringsplannen  /  Ruimtelijke structuurplannen  /  Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Ardooie is een beleidsdocument dat het gebruik van de beschikbare ruimte in de gemeente Ardooie voor de komende jaren vastlegt.

Op 8 mei 2008 werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Ardooie goedgekeurd bij besluit van de deputatie in zitting van 8 mei 2008.

Het structuurplan bestaat uit drie delen:

  •  een informatief gedeelte (zie Downloads onderaan)
  •  een richtinggevend gedeelte met
  •  een bindend gedeelte (zie Downloads onderaan)

Het informatief gedeelte geeft de bestaande ruimtelijke structuur weer.
Het richtinggevend gedeelte duidt de gewenste ruimtelijke structuur aan.
Tot slot geeft het bindend gedeelte een overzicht van de acties die de gemeente wenst uit te voeren ter realisatie van de visie die verwoord is in het ruimtelijk structuurplan. De gemeente is verplicht de bepalingen van het bindend gedeelte uit te voeren.

Een structuurplan is geen nieuw gewestplan. Het wijzigt de bestemming van de gronden niet. Het schept op zich zelfs geen enkel recht en geen enkele plicht voor u als bewoner, eigenaar of uitbater van een perceel in Ardooie of Koolskamp. Het structuurplan is wel een beleidsplan, dat aangeeft waar de gemeente in de komende jaren met de ruimtelijke ordening naartoe wil en kan.

In tegenstelling tot een ruimtelijk structuurplan is een bijzonder plan van aanleg (BPA) of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wél juridisch bindend voor de burger. Een gemeente kan beslissen voor de opmaak voor een BPA of RUP voor een deel van de gemeente, als zij meent dat de bestemming die het Gewestplan geeft, achterhaald is.
Een BPA wordt opgemaakt totdat een gemeente beschikt over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan. Vanaf dat moment maakt een gemeente voortaan RUP's op. Zij hebben het voordeel boven BPA's dat zij meer mogelijkheden bieden om op actuele noden en behoeften in te spelen.
Behalve de gemeente kunnen ook de provincie en het gewest RUP's opstellen. RUP's vervangen de bestemming van het Gewestplan.

Afdelingen
Milieu: 
Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 64
Stedenbouw:
Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 53

Openingsuren

voormiddag namiddag
ma 09u00-12u00  13u30-17u00
di 09u00-12u00  gesloten
wo 09u00-12u00  13u30-17u00
do 09u00-12u00  gesloten
vr 09u00-12u00  13u30-17u00
za gesloten gesloten
zo gesloten gesloten

Medewerkers

Afdeling Milieu: 

Schoonbaert Chris
Tel 051 74 03 64
milieu@ardooie.be

Afdeling Stedenbouw:
Kris Devoldere
T 051 74 03 53

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken