Zoeken

Home  /  Wonen  /  Vastgoedinformatie

Vastgoedinformatie

Voor wie

Vanaf 03/10/2022 levert Vlaanderen de inlichtingenformulieren vastgoedinformatie af, inclusief een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister.

Deze worden meestal gevraagd door gebruikers die om beroepsredenen (bvb. verkoop, langdurige verhuur) informatie wensen over vastgoed zoals notarissen, vastgoedkantoren en advocaten maar ook particulieren. 

Bent u een notaris: u kunt enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat.

Bent u een vastgoedmakelaar: u kunt een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.

Bent u een particulier, landmeter, studiebureau, patrimoniumbeheerder, …. Doe uw aanvraag via immo@ardooie.be.

Inhoud

Het inlichtingenformulier vastgoed bevat onder andere informatie over:

 • milieu en milieuvergunningen
 • of het goed is opgenomen op een lijst van beschermde monumenten, beschermde stads- of dorpsgezichten, bouwkundig erfgoed en/of de stedelijke erfgoedlijst
 • of het goed is opgenomen op een inventaris van leegstaande gebouwen, van ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen of gelegen is in een bijzonder gebied
 • of het goed gelegen is binnen een straal van nutsleidingen, gewestwegen, ...
 • ...

Het uittreksel vergunningenregister bevat onder andere informatie over:

 • een overzicht van de verkavelingsvergunningen
 • een overzicht van de stedenbouwkundige vergunningen
 • een overzicht van de omgevingsvergunningen
 • stedenbouwkundige attesten
 • de vastgestelde bouwovertredingen
 • de eventueel ingediende meldingen
 • ...

Het uittreksel plannenregister bevat onder andere informatie over:

 • de ruimtelijke instrumenten (plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen, …)

Kostprijs

Per inlichtingenformulier vastgoedinformatie, inclusief uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister, per kadastraal perceel: 60 euro (samenvoeging van 5 aaneengesloten percelen is mogelijk). Dit wordt gefactureerd na aflevering van het formulier.
Je ontvangt de gevraagde vastgoedinformatie binnen een (orde)termijn van 1 maand.

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken