Medewerkers Sociaal Huis


Secretariaat

Martine Vanhaesebrouck
T 051740370
Martine Vanhaesebrouck, deeltijds administratief medewerker voor het algemeen secretariaat, staat in voor het telefonisch onthaal in de voormiddag en verzorgt talrijke ondersteunende taken onder de vorm van secretariaatswerk, facturatie, boekhouding, personeelsadministratie, opvolging patrimonium, notulering, enz.

Nathalie Schaessens
T 051740385
Nathalie Schaessens, deeltijds administratief medewerker voor de thuiszorg, staat in voor de dagellijkse contacten met de klanten van de thuiszorgdiensten, voor de planning van de thuiszorgdiensten en voor diverse administratieve taken die hiermee verbonden zijn.

Sociale dienst

Anne Mie Maeseele
Hoofdmaatschappelijk werkster
T 051740374
Anne Mie leidt, ondersteunt en coördineert de sociale dienst en geeft informatie en advies aan de secretaris en de voorzitter ter voorbereiding van het beleid.
Zij analyseert ook de eerste hulpvragen en behartigt ook zelf nog een aantal dienstverleningen.

Nancy Steen
Maatschappelijk werkster
T 051740372
Nancy is verantwoordelijk voor de algemene sociale dienstverlening en schuldhulpverlening.

Brenda Bauwen
Maatschappelijk werkster
T 051740373
Brenda verzorgt het informatieloket en is vooral gespecialiseerd in alles omtrent zorg. Zij leidt de thuiszorgdienstverlening van het OCMW, in het bijzonder de dienst logistieke hulp (poetsdienst) en de dienst maaltijden aan huis. 
In overleg en intensieve samenwerking met diverse diensten stimuleert zij de zorg op maat voor elke zorgbehoevende.

Caroline De Bels
Maatschappelijk werkster
T 051740376
Caroline houdt zich bezig met algemene sociale dienstverlening en schuldhulpverlening maar is ook onze contactpersoon voor de sociale woningen van het OCMW en voor de crisisopvang.

Brecht Lefevere
Maatschappelijk werker
T 051740380
Brecht is aanspreekpunt voor algemene sociale dienstverlening en schuldhulpverlening. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor alle dienstverlening aan asielzoekers of niet-Belgen.

Evy Toch
Maatschappelijk werkster
T 051740375
Bij Evy kan je terecht voor leefloon, financiële steun, budgetbeheer en opvang vreemdelingen. 

Bestuur

Lepla Marleen
Voorzitter
T 051740371
Zitdag: elke maandag van 9u tot 12u en op afspraak

Dominiek Pillaert
Secretaris
T 051744040
De secretaris staat in voor de algemene en dagdagelijkse leiding van de organisatie.
Als hoofd van het personeel zorgt hij voor de coördinatie van de dagelijkse werking en streeft hij naar een efficiënte en effectieve dienstverlening naar burgers en cliënten.
Hij adviseert de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak en zorgt ervoor dat de genomen beslissingen uitgevoerd worden.
Hij neemt deel in allerlei overlegorganen en onderhoudt de contacten met uiteenlopende externe overheden en organisaties.
Samen met de financieel beheerder zorgt hij voor de ontwerpen van budget en meerjarenplannen.
De secretaris is verantwoordelijk voor de personeelszaken, de boekhouding en het patrimonium en leidt de administratie.
In het kader van het lokaal sociaal beleid treedt de secretaris beleidsondersteunend en coördinerend op.

Financieel beheerder
Veroniek Seynaeve
051740358
De financieel beheerder staat samen met de secretaris in voor het meerjarenplan en het budget, voert de boekhouding en verzorgt de financiële analyse en financiële advisering. 
Daarnaast voert zij de krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de raad met een financiële impact, het debiteurenbeheer uit, met inbegrip van de invordering van de ontvangsten. 
Zij dient de raad voor maatschappelijk welzijn in te lichten over elk feit dat de rechten van het OCMW schaadt. 
De financieel beheerder rapporteert over deze taken aan de raad voor maatschappelijk welzijn.
 


Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory