Sitemap


Navigatie (onder)
Skip Navigation Links.
Navigatie (hoofd)
Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Collapse Leven en welzijnLeven en welzijn
Collapse BurgerzakenBurgerzaken
Collapse IdentiteitIdentiteit
Elektronische identiteitskaart
Kids-ID
Identiteitskaart -verlies of diefstal
Geslachtsregistratie
Mijn dossier
Vreemdeling eerste aanmelding in België
Collapse GeboorteGeboorte
Geboorteaangifte
Registratie poliovaccinatie
Een kind erkennen
Genderidentiteit
Overlijdensaangifte van een doodgeboren kind
Collapse RijbewijzenRijbewijzen
Voorlopig rijbewijs
Europees rijbewijs
Internationaal rijbewijs
Verlies, vernietiging of beschadiging van rijbewijs
Parkeerkaart
Collapse Huwelijk / SamenwonenHuwelijk / Samenwonen
Huwelijk - voltrekking en ceremonie
Wettelijk samenwonen
Premie voorhuwelijkssparen
Schijnhuwelijk en schijn-wettelijke samenwoonst
Echtscheiding
Huldiging huwelijksjubilea honderd- en meerjarigen
Verhuizen / Adres
Collapse ReizenReizen
Reispas
Kids-ID
Reistoelating voor minderjarigen
Collapse OverlijdenOverlijden
Overlijdensaangifte
Begraving - crematie
Laatste wilsbeschikking
Begraafplaatsen
Erfrechtverklaring
Orgaandonatie na overlijden
Collapse Uittreksels bevolkingsregisterUittreksels bevolkingsregister
Attest van leven
Bewijs van nationaliteit
Uittreksel bevolkingsregister
Bewijs van woonst
Attest van woonplaatshistoriek
Attest samenstelling van het gezin
Getuigschrift van wettelijke samenwoning
Attest laatste wilsbeschikking
Uittreksel historiek burgerlijke staat
Uittreksel inschrijving op adres
Collapse Afschriften registers burgerlijke standAfschriften registers burgerlijke stand
Afschrift geboorteakte
Afschrift nationaliteitsakte
Afschrift adoptieakte
Afschrift akte erkenning
Afschrift akte naamswijziging
Afschrift akte geslachtswijziging
Afschrift huwelijksakte
Afschrift echtscheidingsakte
Afschrift overlijdensakte
Afschrift akte doodgeboren kind
Collapse Uittreksels en afschriften – allerleiUittreksels en afschriften – allerlei
Leger - militiegetuigschriften
Uittreksels uit het strafregister
Wettiging handtekening
Deeltijds werkloos
Collapse Niet - BelgenNiet - Belgen
Arbeidskaart
Beroepskaart
Elektronische verblijfskaart (EVK)
Collapse VerkiezingenVerkiezingen
Verkiezingen 2019
Stemmen bij volmacht
Inschrijving EU-burger op kiezerslijst
Gemeentearchief
Levenseinde Informatieforum LEIF
Collapse Onderwijs en kinderopvangOnderwijs en kinderopvang
Collapse KinderopvangKinderopvang
IBO algemeen
IBO 't Filoetje
Kinderopvanginitiatieven
Zelfstandige gezinsopvang
Zelfstandige groepsopvang
Gezins - of groepsopvang via dienst opvanggezinnen
Schoolopvang
Opvang tijdens schoolvakanties
Opvang zieke kinderen
Lokaal Overleg Kinderopvang
Collapse OnderwijsOnderwijs
Scholen
School- en Studietoelagen
Collapse Sociaal Huis -OCMWSociaal Huis -OCMW
Collapse Sociale DienstSociale Dienst
Advies sociale dienst
Tewerkstelling
Vreemdelingen
Hoogoplopende energiekosten
Financiële hulpverlening
Materiële hulpverlening
Schuldhulpverlening
Juridische hulp
Administratieve hulp
Psycho-sociale hulp
Collapse ZorgZorg
Senioren & personen met een beperking
Thuiszorg
Collapse WonenWonen
Seniorenwoningen
Sociale huurwoningen
Goedkope energieleningen
Collapse PremiesPremies
Vakantietoelage voor zieken en personen met een beperking
Mantelzorgtoelage voor kinderen met een beperking
Stookoliepremies
Energiepremies
Mantelzorgtoelage
Aanvraagformulieren sociaal huis
Reglementen sociaal huis
Vrijwilligers
Contacteer Ons
Medewerkers Sociaal Huis
Collapse Werken en ondernemenWerken en ondernemen
Vacatures bij gemeente Ardooie
Collapse Tewerkstelling en pensioenTewerkstelling en pensioen
Wijkwerken
Arbeidskaart
Rustpensioen
Overlevingspensioen
Inkomensgarantie (IGO)
Deeltijds werkloos
Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
Collapse Landbouw en veehouderijLandbouw en veehouderij
Vaststelling schade aan teelten
Particuliere slachtingen
Veldkanon
Collapse Voor ondernemersVoor ondernemers
Standplaats markt
Horecavergunning
Cadeaubonnen
Verplichte wekelijkse rustdag - afwijkingen
Middenstandsraad
Collapse TaxivervoerTaxivervoer
Bestuurderspas Taxivervoer
Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer
Belastingaangifte
Collapse Hulp- en wachtdienstenHulp- en wachtdiensten
Apothekers
Brandweer
Dierenartsen
Huisartsen
Vlaamse Inspectiediensten
Collapse Politie en veiligheidPolitie en veiligheid
Dringende gevallen - Noodnummers
Op de hoogte van wegomleidingen?
Collapse Politie Regio TieltPolitie Regio Tielt
Wijkdienst Ardooie
Interventie Ardooie
Je wijkinspecteur
Noodplanning Provincie west-vlaanderen
Collapse VrijwilligerswerkVrijwilligerswerk
Vrijwilliger worden
Vrijwilligerswet
Vrijwilligersverzekering
Solidariteit Oekraïne
Collapse Vrije TijdVrije Tijd
Collapse Zelf een evenement organiseren?Zelf een evenement organiseren?
Algemeen aanvraagformulier evenementen
Richtlijnen aanvraag evenementen
Sabam en billijke vergoeding
Provinciale uitleendiensten
EHBO op jouw evenement
LED-schermen
Gemeentelijke uitleendienst
Collapse SportSport
Sporthal De Ark
Sportactiviteiten
Sportkampen
Collapse Sportraad ArdooieSportraad Ardooie
Doel Sportraad
Algemene vergadering
Verslagen Algemene Vergadering Sportraad
Verslagen Raad van Bestuur
De Sportprijs
Collapse RegelgevingRegelgeving
Wielerwedstrijd langs gewestweg
Aanvraag wielerwedstrijd
ARDOOIE UNITED editie 2022
Collapse CultuurCultuur
Cultuurdienst
Collapse CultuurraadCultuurraad
Doel Cultuurraad
Leden Cultuurraad
Cultuurtrofee
Subsidies sociaal-culturele verenigingen
Collapse Culturele centraCulturele centra
Streetart
OC De Tassche
GC 't Hofland
Albertzaal
Evenementenhal De Ark
OC 't Zonneke
LED-schermen
Kermis
Art'Iz
Collapse Bibliotheek ArdooieBibliotheek Ardooie
Info Bibliotheek Ardooie
Sluitingsdagen BIB
Online catalogus
Collapse JeugdJeugd
Jeugdraad
Speelpleinwerking 't Ravotterke
Subsidies jeugdverenigingen
Overzicht openbare speelpleinen
Kleuter- en kidskampen
Skatezone
Uit in Ardooie
Collapse E-Loket Vrije TijdE-Loket Vrije Tijd
Inschrijvingen kampen & andere activiteiten
Zaalreservaties
Gebruikshandleidingen E-loket
Collapse Zomervakantie 2022Zomervakantie 2022
IBO Filoetje
Speelpleinwerking Ravotterke
Sportkampen
Kleuter- en kidskampen
Inschrijven
Summer Kick-off
Collapse Wonen en leefomgevingWonen en leefomgeving
Collapse Bouwen en verbouwenBouwen en verbouwen
Gratis bouwadvies/renovatieadvies
Collapse OmgevingsvergunningOmgevingsvergunning
Wat is de Omgevingsvergunning?
Procedure omgevingsvergunning
Openbaar Onderzoek
Melding zorgwonen
Wel of geen vergunning?
Milieuvergunning
Bekendmakingen omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning indienen
Stedenbouwkundige inlichtingen
Leegstand
Inname openbaar domein
Collapse WaterWater
Grondwaterwinning
Aansluiten bij een watermaatschappij
Gemeentelijke subsidie hemelwaterput
Gemeentelijke subsidie infiltratievoorziening
Telefoonnummers nutsmaatschappijen
Collapse Premies en subsidiesPremies en subsidies
Premies Gemeente Ardooie
Andere premies en subsidies
ENERGIEhuis WVI
Collapse Verhuizen / adresVerhuizen / adres
Aangifte van een adreswijziging
Huisnummering
Verhuizen naar het buitenland
Melding tijdelijke afwezigheid
Gecoro
Wat met asbest?
Aanvraag kadastraal uittreksel
stedenbouwkundige verordeningen
Vrijgave borgen
Collapse Mobiliteit, wegen en infrastructuurMobiliteit, wegen en infrastructuur
Collapse MobiliteitMobiliteit
Openbare verlichting
Openbaar vervoer
Op de hoogte van tijdelijke wegomleidingen en werken
Mobiliteitsplan
Collapse InfrastructuurInfrastructuur
Begraafplaatsen
Gemeentelijke accommodatie
Collapse WegenWegen
Hou het voetpad net en sneeuwvrij
Meldpunt wegen
Openbare riolering
Winterplan
Waterlopen
Collapse Milieu en natuurMilieu en natuur
Collapse VergunningenVergunningen
Vergunning opslag gas, stookolie, mazout in tanks
Vergunning voor kappen van bomen
Omgevingsvergunning milieubelastende activiteiten
Vuurtje stoken openlucht
Collapse BodemBodem
Bodemattest aanvragen
Schadegeval met bodemverontreiniging
Collapse DierenDieren
Huisdieren kweken en verkopen
Ongediertebestrijding
Wespennest verwijderen
Melden verwaarloosde of mishandelde dieren
Melden van zwerfkatten
Collapse AMARAMAR
Verslagen 2019
Collapse Reclyclagepark & AfvalophalingReclyclagepark & Afvalophaling
Recyclagepark
Afhalen vuilniszakken
Afvalophaling
Meldpunt milieuklachten
Interne milieuzorg Ardooie
MER - MilieuEffectenRapport
Reclamedrukwerk vermijden
Collapse Vergunningsplicht feestvuurwerk Vergunningsplicht feestvuurwerk
Meldingsformulier Gebruik van Vuurwerk
Collapse PFAS-vervuilingPFAS-vervuiling
Koning Albertstraat
Site Sioen Industries
Klimaatplan 2030
Bosgroep Ijzer en Leie VZW
GEO-loket: Plannen en kaarten
Collapse Ruimtelijke structuur -en uitvoeringsplannenRuimtelijke structuur -en uitvoeringsplannen
Collapse Ruimtelijke structuurplannenRuimtelijke structuurplannen
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Provinciaal ruimtelijk structuurplan
Gewestelijk ruimtelijk structuurplan
Collapse Ruimtelijke uitvoeringsplannenRuimtelijke uitvoeringsplannen
RUP's en BPA's
Lopende procedure's RUP's
Collapse Ardooie bezoekenArdooie bezoeken
Collapse Alle bezienswaardighedenAlle bezienswaardigheden
Herenhuis Vanden Bussche
Sint-Martinuskerk Ardooie
Bedevaartsite Gapaard
Rysselendemolen
Provinciaal Domein 't Veld
Bomkapelleke
Sint-Martinuskerk Koolskamp
Collapse grafsteen Heren van Lichterveldegrafsteen Heren van Lichtervelde
Praalgraf-grafsteen 2.jpg
Praalgraf-grafsteen 3.jpg
Praalgraf-grafsteen 1.jpg
Watertoren
Kasteel van Ardooie
De Waterbek
Hondenlosloopweide
Collapse Wandel & fietsroutesWandel & fietsroutes
Veldroute
Fietsknooppunten
Veldpad
Ardooieveldwandelroute
Weverijfietsroute
Maartijntjes wandeling
Spelonkroute
Infopunten toerisme
Starwalk
Toeristische gids Ardooie - Editie 2020
Collapse Overnachten in ArdooieOvernachten in Ardooie
Ardome
De Cabanne
Huis van Silvie
Collapse Over ArdooieOver Ardooie
Collapse Infoblad Ardooie-KoolskampInfoblad Ardooie-Koolskamp
Edities 2021
Collapse Edities 2022Edities 2022
Januari 2022
April 2022
Juli 2022
Edities 2020
Edities 2019
Edities 2018
Edities 2017
Collapse Publicaties &  BekendmakingenPublicaties & Bekendmakingen
Raadpleegomgeving
Collapse GemeenteGemeente
Agenda Gemeenteraad
Verslagen Gemeenteraad
Beleidsplannen gemeente
Belasting -en tariefreglementen
Deontologische codes
Bekendmakingen Gemeenteraad
Besluitenlijst Gemeenteraad
Besluitenlijst College (CBS)
Bekendmakingen College (CBS)
Reglementen
Jaarrekening gemeente
Verkeersreglementen
Documentatie
Klachten over het gemeentebestuur
Participatiereglement
Rechtpositieregeling gemeentepersoneel
Overheidsopdracht voor WERKEN - Bestekken
Coronavirus of COVID-19
Besluit van de Burgemeester
Collapse Autonoom gemeentebedrijf AGBAutonoom gemeentebedrijf AGB
Oprichtingsakte en statuten AGB
Beleidsplannen AGB
Verslagen AGB
Jaarrekening AGB
Collapse Brandweerzone MIDWESTBrandweerzone MIDWEST
Agenda's & Beslissingen
Zoneraad overzicht beslissingen 3 mei 2022
Zoneraad overzicht beslissingen 31 mei 2022
Collapse OCMWOCMW
Agenda OCMW-raad
Verslagen OCMW-raad
Beleidsplannen OCMW
Bijzonder Comité Sociale Dienst
Besluitenlijst OCMW-raad
Deontologische code en reglementen
Jaarrekening en budget OCMW
Algemeen Politiereglement
Omgevingsvergunningen & MER
Politieraad
Publicaties gelinkt notuleren
Collapse Overzicht BesluitenlijstenOverzicht Besluitenlijsten
Besluitenlijst Gemeenteraad
Besluitenlijst College (CBS)
Besluitenlijst OCMW-raad
Besluitenlijst Vast Bureau
Besluitenlijsten AGB
Provincie West-Vlaanderen
Collapse Bekendmakingen Vlaamse OverheidBekendmakingen Vlaamse Overheid
Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
GRUP VENTILUS - Hoogspanningsnet
Collapse Intergemeentelijke samenwerkingsverbandenIntergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Oprichtingsakten
Statuten
Varia
Openbaarheid van bestuur
Bekendmakingen Vlaamse Overheid
Collapse Over het gemeentebestuurOver het gemeentebestuur
Burgemeester
Algemeen Directeur
Financieel Directeur
Gemeenteraad
Bijzonder Comité Sociale Dienst
Het Vast Bureau
Collapse College van burgemeester en schepenenCollege van burgemeester en schepenen
Burgemeester
Eerste schepen
Tweede schepen
Derde Schepen
Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
OCMW-Raad
Collapse AdviesradenAdviesraden
Jeugdraad
Sportraad
Cultuurraad
Gecoro
AMAR - Ardooise Milieu AdviesRaad
Middenstandsraad
OCMW-raad
Collapse Seniorenadviesraad (SAR)Seniorenadviesraad (SAR)
Wat is SAR?
Verslagen SAR
Verslagen adviesraden
Collapse Historiek en HeemkundeHistoriek en Heemkunde
Collapse Heemkundige KringHeemkundige Kring
Doel Heemkundige Kring
Bestuur heemkundige kring
Oproep digitalisatie oude foto’s
Uitgaves
Ardooie - een korte historiek
Collapse Gemeentediensten en personeelGemeentediensten en personeel
Collapse Openingsuren & adressenOpeningsuren & adressen
Dienst bevolking
Dienst burgelijke stand
Bibliotheek
Dienst Cultuur
Financiële dienst
Jeugddienst
Dienst Omgeving
Dienst secretariaat
Sportdienst
Sociaal huis - OCMW
Containerpark
Dienst Kinderopvang
Technische dienst
Dienst Beheer Culturele Centra
Politie - Wijkdienst
Woondienst
Dienst Personeel
Algemeen Directeur
Financieel Directeur
Nieuws
Logo's Gemeente Ardooie
Informatiegids 2020
Collapse ProjectenProjecten
Collapse Klaverstraat - site verenigingenKlaverstraat - site verenigingen
Afbraakwerken
Bouwplannen Klaverstraat
Bouw van de nieuwe site
Moskostraat en omgeving - riolering
Collapse De Ark - uitbouw sportcomplexDe Ark - uitbouw sportcomplex
Sportsite 2.JPG
Sportsite 2.JPG
Titel
Titel
Bouwplannen sportcomplex
Collapse Verkeerscirculatie dorpscentrumVerkeerscirculatie dorpscentrum
Plannen studiebureau
Aankoop woning
Prinsendreef - site verenigingen
Watervalstraat - riolering
Beverensestraat - riolering
Fietstracé Beverensestraat - Roeselare
Digitaal Loket

Navigatie (onder)
Skip Navigation Links.
 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory