Stookoliepremies


Het Sociaal Verwarmingsfonds voorziet in een financiële tussenkomst in de stookoliefactuur. De Federale Overheid bepaalt hiervoor jaarlijks de voorwaarden en het OCMW kent de federale toelage toe, na onderzoek of aan alle vereisten is voldaan.

Wat?

Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen). 
De toelage kan het ganse jaar door aangevraagd worden. De verwarmingsperiode loopt dus van 01 januari tot en met 31 december.

Wie?

Volgende personen komen in aanmerking voor het bekomen van een zgn. stookoliepremie: 

  • Categorie 1: Personen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

  • Categorie 2: Personen met een laag inkomen. 

  • Categorie 3: Personen met schuldoverlast, personen met een schuldbemiddelingen het kader van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling overeenkomstig de artikelen 1675/2 en volgende en die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. 

* Om als persoon ten laste te worden beschouwd, dient het netto inkomen lager te zijn dan € 3.120 €, de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld.

Voor meer informatie: www.verwarmingsfonds.be

 

Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051/74.03.70
Fax 051/74.03.79 
info.ocmw@ardooie.be

Openingsuren

voormiddag namiddag
ma 09u00-12u00  op afspraak 
di 09u00-12u00  op afspraak 
wo 09u00-12u00  op afspraak 
do 09u00-12u00  op afspraak 
vr 09u00-12u00  op afspraak 
za gesloten gesloten
zo gesloten gesloten

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory