Jeugdraad


De Jeugdraad heeft volgende functies :

  • Advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente. Deze adviesmogelijkheid slaat zowel op de jeugdwerkzaamheden als op alle welzijnsaspecten van kinderen en jongeren in de gemeente.
  • Initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen
  • Bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen alsook de inspraak stimuleren
  • Sociale en culturele activiteiten en voorzieningen voor de jeugd, eventueel georganiseerd door de jeugd, aanmoedigen of zelf initiatieven nemen als er een leemte is.
 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory