Plaats huisvuil tijdig buiten

  Facebook  Twitter  Email  Print
PLAATS HUISVUIL - PAPIER & KARTON - PMD VOOR 6U 'S OCHTENDS OP DE DAG VAN DE OPHALING BUITEN OF DE AVOND VOORDIEN!
 

Afval buiten plaatsen de dag voor de ophaling vanaf 20u en ten laatste voor 6u de dag van de ophaling zelf. Het tijdstip van de ophaling kan door omstandigheden wijzigen.

Afval dat je te laat buiten plaatst zal blijven staan. Neem het afval dan terug binnen en plaats het bij een volgende ophaling terug buiten maar let goed op dat je het voor 6u 's morgens op de ophaaldag buiten plaatst!

 

TIP: Surf naar de website IVIO voor de ophaalkalender, of installeer de app Recycle!